Monthly Archives: januari 2016

Terminsavgiften

Nu är det hög tid att betala in terminsavgiften som är 350kr till Körens bankgiro 669-4806 (betalningsmottagare Föreningen Kören). Skriv i meddelandefältet att det avser terminsavgift till kören och vem du är. Senast 1/3 behöver detta vara gjort men gärna tidigare

Read More

Uppstart 2016

Vi startar terminen söndagen den 10/1 kl 18:00 på Sannerudsskolan. Styrelsemöte kl 17:00-18:00

Read More