Styrelsen

Styrelsen 2015/16 består av:

 

Ordförande                     Sören Olsson

Kassör                             Carin Gyllenhaal

Sekreterare                     Hans-Olof Sköld

Ledamöter                       Lena Edlund och Hans-Olof Sköld

Suppleant                        Isa Larsson och Leif Carlson

Revisor                            Johny Skytte

Revisorsuppleant             Berit Larsson

Valberedning                   Jan-Erik Rosenberg och Agneta Hedlund