Föreningsinfo

Föreningens namn        Föreningen Kören

Postadress

Faktureringsadress

Bankgiro                       669-4806

Organisationsnummer   012518-5264

Hemsida                        www.korenkil.se

E-post (för info)            info@korenkil.se

Kontaktperson              Sören Olsson

Körledare                      Ethel Seppänen

Repertoargrupp             Ann-Sofie Olsson, Björn Westin, Magnus Ordkvist, Carina Sörestam & ”Körledaren”